องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา  เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 8 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา  เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 8 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการรับจํานําข้าว
 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • การสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองทรัพยากรบุคคล (ชั้น 3) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
 • ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 8 ตุลาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!