องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6 – 15 มกราคม 2566

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6 – 15 มกราคม 2566


  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4


  • การรับสมัครสอบ
  •  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  • เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
  • กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน  และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 15 มกราคม  2566

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!