fbpx

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
 • เงินเดือน 11,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • ช่องทำงการยื่นใบสมัคร : ทาง e-mail : [email protected]
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มกราคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ช่องทำงการยื่นใบสมัคร : ทาง e-mail : [email protected]
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มกราคม 2564
 • ที่มา : https://www.moc.go.th/

ประกาศรับสมัคร

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!