ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง วิทยาจารย์ (ปกครอง) 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต)

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • การสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำพล ตียาภรณ์
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!