กรมการกงสุล เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร email 17 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567


 • ประกาศกรมการกงสุล
  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร
  ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด
  กองสัญชาติและนิติกรณ์
 • ด้วยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูล
  ในระบบนิติกรณ์เอกสารประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
 • ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 • การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.) ที่เว็บไซต์ www.consular.mfa.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์”


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!