กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส / ปริญญาตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 10 – 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส / ปริญญาตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 10 – 30 กันยายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสาสนเทศศาสตร์ สาขาวิขาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

 • ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี

 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
 • ผู้ประสงค์สมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://mfa.thaijobjob.com/

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
 • ผู้ประสงค์สมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://mfa.thaijobjob.com/
 • รายละเอียด นิติกร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637341464825426567.pdf
 • รายละเอียดตำแหน่งอื่นๆ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!