กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 46 อัตรา / สมัคร 1 – 30 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 46 อัตรา / สมัคร 1 – 30 มีนาคม 2566


 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11500 – 12,650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 46 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ สารบรรณ งานบริการทั่วไป รวมถึงงานด้านการเงินและบัญชี โดยตำแหน่งดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้ไปประจำการในต่างประเทศ (ปฏิบัติงานในสถานทูต และสถานกงสุลใหญ่) เมื่อมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 • การรับสมัครสอบ
 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet)  สมัคร 1 – 30 มีนาคม 2566
 • ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทาง https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!