กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา + / เงินเดือนสูงสุด 17500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6 – 12 กันยายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๕๘/๒๕๖๖
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)
 • ด้วยกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
 • วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 15000 บาท/เดือน
 • อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท 17500 บาท/เดือน

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2566
 • ผู้สนใจสามารถเรียกดูใบสมัครได้ที่ www.mfa.go. th (หน้าภาษาไทย ประกาศกระทรวงฯ)
 • ผู้สนใจยื่นใบสมัครตามเอกสารแนบ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ
 • ได้ตามช่องทาง ดังนี้ ยื่นด้วยตัวเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ โดยระบุหน้าซองว่า “กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ (สมัครงานตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)”

  ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง “กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ” พร้อมเขียนที่มุมซองด้านขวาล่างว่า “(สมัครงานตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)” โดยกองการสังคมจะพิจารณาจากวันที่กระทรวการต่างประเทศประทับตรารับเป็นสำคัญ

  ทางโทรสาร หมายเลข  0 2 6 4 3 5 0 6 4  และให้นำใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4

  มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [email protected] และ [email protected] ทั้งนี้ ขอให้นำใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ  มายื่น 4 ในวันสัมภาษณ์ด้วยกดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!