กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565


 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 • เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 6 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดยต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มาแสดงในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) หากไม่มีผลการสอบดังกล่าว จะไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 • การรับสมัครสอบ
 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน  2565
 • ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 4 กันยายน  2565  ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.)
 • ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/th/content/สอบนักจัดการ2565
 • หรือ   https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!