กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 12 สิงหาคม 2563

 • รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง พนักงานประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

 • การรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th
  • ผู้สมัครกรอกและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 5 กระทรวงการต่างประเทศใน
  • หรือส่งจดหมาย ลงทะเบียน ถึง สำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400  (วงเล็บมุมซอง“ สมัครรับการคัดเลือกพนักงานประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ)
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 12 สิงหาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 12 สิงหาคม 2563

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!