กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • จำนวน 7 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต https://mfa.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!