กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 15 – 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 15 – 31 มีนาคม 2564

  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • ประเภท : บริหารทั่วไป
  • จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พรับรอง
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการและงานเลขานุการเบื้องต้นต่างๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานสัญญา งานระเบียบแบบแผน จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ งานติดต่อประสาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
  • https://mfa.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!