กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการ ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 4 – 6 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการ ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 4 – 6 มกราคม 2565 

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ
 • สังกัดกลุ่มตรวจการเดินเรือ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง วันละ 325 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 • การสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าสาขากรุงเทพ
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 6 มกราคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าสาขากรุงเทพ
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 6 มกราคม 2565 
 • ที่มา : https://md.go.th/wp-content/uploads

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!