สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี)
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
  • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 1 นนทบุรี
  • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 5 ระยอง
  • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 11 นครราชสีมา
  • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 14 พังงา
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  • เพศชายเท่านั้น
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีทักษะหรือความรู้ ความสามารถทางดนตรี ประเภทเครื่องเป่า

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12,000 บาท
  • กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 1 นนทบุรี
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  • เพศชายเท่านั้น
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท บ. (ส่วนบุคคล) หรือ ประเภท ท 2 ขึ้นไป

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 5 เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึง กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 5 เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!