ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2564

 • ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีในคณะหรือ สาขาวิชา
  • ด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน
  • ด้านบริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิอยาง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หากมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการออกแบบInfografic ต่างๆ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร
 • ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ ฝ่ายบริหาร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 • หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] 
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!