Latest:
งานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2564

 • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ปริญญาตรี ในสาขาการเงิน สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางเว็บไซต์ https://www.liquor.or.th/ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!