fbpx

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 2 – 11 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง

  • ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
  • มีความ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
  • เป็นพนักงานองค์การสุราฯ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี รายละเอียด ดังนี้

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ


กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!