fbpx

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563   ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (ตลอด 24  ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • https://liquor.thaijobjob.com

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
  • ที่มา https://liquor.thaijobjob.com
  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563   ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (ตลอด 24  ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • https://liquor.thaijobjob.com

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!