องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ หลายตำแหน่ง ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา 7 ตำแหน่ง ดังนี้

 • 1. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
 • 2. ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
 • 3. ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 • 4. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 • 5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 • 6. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
 • 7. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ประปา) ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา


 • วิธีการรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การสุราฯ https://www.liquor.or.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
 • และให้ส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ
 • โดยจัดทำเป็นสกุลไฟล์ (PDF) และส่งเอกสารการสมัครมายังE-mail : [email protected] ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.


กดเ พื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!