องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566

องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  • สามารถกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต์ https://www.liquor.or.th/ หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”
  • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด (ใส่ซองปิดผนึก)
  • ผู้สมัครสามารถนำส่งด้วยตนเองได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
  • หรือส่งทางไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองถึง แผนกบริหารงานบุคคล ส่งใบสมัครงาน (ตำแหน่งที่สมัคร) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
  • เลขที่ 67 หมู่ 4 ตปากน้ำ อ.บางคล้า จฉะเชิงเทรา 24110 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • เอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนาผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องให้ครบถ้วน

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!