กองทุนประกันชีวิต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา /เงินเดือน 20000 / ตั้งแต่ 6 – 14 ธันวาคม 2565

 • ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ จำนวน 5 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 20,000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่กองทุนประกันชีวิตเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • ระยะเวลา และวิธีการสมัคร
 • ระยะเวลาการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565   ในวันและเวลาราชการ (08.30  – 16.30 นาฬิกา)
 • วิธีการสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองทุนประกันชีวิต เลขที่ 1010  อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15
 • ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันชีวิต http://www.lifelf.or.th   ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้Booking.comทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!