สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 15 วันในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
 • จำนวน 2 อัตรา
 • จํานวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการ  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๑๕ วันในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 10 คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี
 • ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง ได้ที่เว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 20
 • เลขที่ 196 หมู่ที่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • สมัคร 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 4  มีนาคม 2565ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]


[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!