fbpx

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

 • การสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที่ 56 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • การสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที่ 56 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!