สำนักงานพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 20 – 26  ก.ค. 66


 • ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 


 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ (จังหวัดบุรีรัมย์)
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในทางที่มีการศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนา ที่ดินเขต 3 คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์
 • https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum

 • การรับสมัคร ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  20 – 26  ก.ค. 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!