สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 23- 29 พฤษภาคม 2566

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 23- 29 พฤษภาคม 2566


 • ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 • ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
  1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.1ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงนบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์

 • การรับสมัคร ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23- 29 พฤษภาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  https://ldd01.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อกดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!