• ประกาศเทศบาลนครลำปาง
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครลำปาง

 • พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 31 อัตราตำแหน่ง คนงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง คนงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานสำรวจข้อมูล (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานสำรวจข้อมูล (สำนักช่าง) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจำสำนักงาน) จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ภาคสนาม) จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่างประปา) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่างเชื่อม) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่างไม้) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงาน (ประจำสุสาน) จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง คนงาน (หัวหน้าหมวดคนงานกวาดถนน) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา


 • พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 5 อัตรา
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 9 อัตรา
  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบมัครด้วยตนเอง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 10 – 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม HR เทศบาลนครลำปาง โทร 054-237237 ต่อ 7314, 7315
 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!