Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2565


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 8 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
  (๒) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  (๓) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
  (๒) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
  (๒) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
  (๒) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000-16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 6 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  (๒) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://labour.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://labour.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!