fbpx

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 •  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 4
 • ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 4
 • ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!