สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / เงินเดือนสูงสุด 103,400 / ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2567


 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 • หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2567
 • รวมทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 • 1. ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
 • 2. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 อัตรา
 • 3. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา
 • 4. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา
 • 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน1 อัตรา


 • วิธีการสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ดังนี้ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็ไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 • http://www.labai.or.th
 • ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาทำการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00  น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00  น. (โดยก่อนเข้ามายื่นสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์  083 – 0925695 ) หรือ Scan เอกสาร
 • การสมัคร โดยรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ PDF แล้วส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ hr_ [email protected] (หากไม่ได้รับการยืนยันการรับเอกสารตามช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 1 วันทำการกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์  083 – 0925695 )


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!