สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ปริญญาตรี ขึ้นไป / เงินเดือนสูงสุด 40900 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ปริญญาตรี ขึ้นไป / เงินเดือนสูงสุด 40900 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด กองบริหารกลางและพัสดุ
 • เงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับ ตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน)
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด กองนโยบายและแผน
 • เงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับ ตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน)
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด กองการเงินบัญชีและบริหารทุน
 • เงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับ ตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน)
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด กองตรวจสอบภายใน
 • เงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับ ตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน)
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การสมัคร
 • ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
 • Scan เอกสารการสมัครแล้วส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [email protected] 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!