ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • 𝗞𝗿𝘂𝗻𝗴𝘀𝗿𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 𝗖𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿 𝗪𝗲𝗲𝗸 ธนาคารกรุงศรี ฯ เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล หลายอัตรา!

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR)
 • คุณสมบัติ
  •  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  •  มีประสบการณ์ด้านงานสาขาของสถาบันการเงิน
  • มีใบอนุญาต NIB , LIB , IC
  • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานและการบริการลูกค้า
  • รักงานบริการ สามารถการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • เจ้าหน้าที่ธนบดีธนกิจประจำสาขา (BWO)
 • คุณสมบัติ
  • จบวุฒิการศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานสาขาของสถาบันการเงิน
  • มีใบอนุญาต NIB , LIB , IC
  • ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร ขายกองทุน ขายประกันชีวิต หากผ่านงานขำยผลิตภัณฑ์การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รักงานบริกำร สามารถการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30  กันยายน 2564
 • ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อกลับ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://www.jobtopgun.com/

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!