สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร online 17 – 26 มกราคม 2567


 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล
 • เงินเดือน : 11280 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ และงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
 • 2. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายใน และภายนอกสำนักงาน
 • 3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
 • 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยใช้โปรแกรมเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 5. ปฏิบัติงานพิมพ์หรือการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17  มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://krisdika.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!