สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร online 17 – 25 มิถุนายน 2567


 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทาง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  2. ติดตั้งสายสัญญาณ และอุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่าย
  3. ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ และสำรองข้อมูล
  4. ควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประชุม สัมมนา และประชุมระยะไกล (VDO Conference)
  5. ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  6. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  7. ประสานงานการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กับบริษัทที่มีสัญญาบำรุงรักษา
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  17 มิถุนายน – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://krisdika.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!