ที่ว่าการอำเภอเกาะคา รับสมัครงาน 1 อัตรา / สมัคร 21- 22 ธันวาคม 2566


 • ที่ว่าการอำเภอเกาะคา รับสมัครงาน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งเเต่ 21-22 ธ.ค. 2566
  อำเภอเกาะคา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่
 • อัตราว่าง  1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถนำเอกสารหลักฐานการสมัคร มายื่นได้ที่ห้องปกครอง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 21- 22 ธันวาคม 2566

 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!