กองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค สมัคร 14 – 22 พฤศจิกายน 2565

กองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค สมัคร 14 – 22 พฤศจิกายน 2565

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 7 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 • 2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี
 • เงินเดือน 18000 บาท

 • 7 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานกองทุนยุติธรรม(ส่วนกลาง-แจ้งวัฒนะ)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!