อีซูซุ ISUZU เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Product Planning Staff
 • Qualifications :
  • Male or Female
  • Age above 24 Years old
  • Bachelor degree of Management or Marketing
  • Experience 1-2 years (Product Planning or knowledge in automotive accessories will be advantage)
  • English or Japanese communication skill.

 • Senior Associate Counsel (Company Secretary Function)
 • Qualifications :
  • Male or Female, age 26 – 33 years old
  • Bachelor or Master Degree in law
  • From 4-11 years of relevant experience working in a law firm, or legal counsel in business environment
  • Strong knowledge and understanding of Thai commercial and company law and international business
  • High degree of integrity responsibility and professional ethics
  • Effective interpersonal communication at all levels and ability to work as a team
  • Problem-solving and analytical skills
  • Language proficiency : Business English (TOEIC scores 750 up)

 • Legal Customs Specialist
 • Qualifications :
  • Male or Female, age 32 – 40 years old
  • Bachelor or Master Degree in Law
  • Minimum 5 years of relevant experience working in customs practice and liaising with Customs Department
  • Strong knowledge and understanding of customs procedure, rules, regulations and ruling.
  • Customs related course and certificate would be a plus
  • Language proficiency : Advanced Business English (TOEIC scores 600 up)

 • IT Programmer Staff
 • Qualifications :
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic, SQL, ASP .NET หรือภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ รวมถึงโปรแกรมหรือภาษาที่สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม เช่น Crystal Report
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP
  • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
  • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงานและองค์กร
  • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี

 • Electrical Engineering
 • Qualifications :
  • Male, Age 25-35 Years Old, Bachelor Degree in Electrical Engineering, Control Engineering
  • Knowledge in programing such as Auto Cad 2D, 3D
  • Knowledge in programming software (PLC, Robot, Computer software)
  • Knowledge in using Electrical control circuit
  • Knowledge in using MS Office Tools ISO standard
  • Able to communicate and have writing skill in English or Japanese (fair level is acceptable)
  • Experience in Production Engineering working or project responsible (at least 4 years will be advantage)
  • Able to work under pressure

 • Accounting Staff
 • Qualifications :
  • Age 23-25 Years Old, Bachelor Degree in Accounting
  • Accounting Knowledge
  • Computer & presentation skill
  • Good Command in English Communication & Writing
  • Interest to learning a new thing and positive thinking
  • Able to work after office hour (OT).

 • Engineer Staff for PM
 • Qualifications :
  • Male, Age 21-25 Years Old, Bachelor Degree in Mechanical Engineering
  • Computer – MS Office , PLC Program, Robot
  • Able to working under pressure and service mind
  • Good command in English or Japanese

กดเพื่อดูรายละเอียด/ตำแหน่งอื่นๆ / ช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!