กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา / สมัคร 15 มกราคม 2567 – 31 มกราคม  2567


 • ตำแหน่ง  พนักงานดูแลระบบข้อมูล
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : บริการจำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  เงินเดือน : 10430 บาท
  ประเภท : บริการจำนวน : 21 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
  มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 15 มกราคม 2567 – 31 มกราคม  2567
 • เปิดเว็บไซต์ http://isoc.go.th/recruit.php


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!