fbpx

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 5 ถึง 18 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 5 ถึง 18 สิงหาคม 2563

 • ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการ

 • ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์หน้าต่างประเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านการตลาดการค้าระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • อัตราว่างจำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

 • ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ด้านกฎหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
 • สาขาวิชานิติศาสตร์อัตราว่าง
 • จำนวน 2 อัตราค่า
 • ตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

 • การเปิดรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://ipthailand.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
 • การเปิดรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://ipthailand.thaijobjob.com/

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!