Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์)
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรเคมี 

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 19,500 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566
 • ที่เว็บไซต์  https://ipthailand.thaijobjob.com/   ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!