Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค กาค ก ของ กพ. /เงินเดือน 19500 / สมัครออนไลน์ 30 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2566

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค กาค ก ของ กพ. /เงินเดือน 19500 / สมัครออนไลน์ 30 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2566


 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 19500 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566  ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566   ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดเว็บไซต์  https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ “รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา”

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!