กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2567


 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 • ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่ง
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 • ตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com


 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!