การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง 27 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เงินเดือนสูงสุด 24,000 / สมัคร 19 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2567


 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยาย
 • โครงการต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ เฉก
 • เช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
 • จำนวน 27 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบรับสมัครงานหน้าเว็ปไซต์ กนอ.
 • ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1179 ในวันและเวลาราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
 •  เปิ ดเว็ ป ไซ ต์ https://ieat.thaijobjob.com/ ห รื อ ท างเว็ ป ไซ ต์ ก น อ .  https://www.ieat.go.th หัวข้อ“ร่วมงานกับเรา”
 • ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!