กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัครตั้งแต่ 25 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัครตั้งแต่ 25 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม 2564

 • คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง

 •  ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
 •  มีความรู้ความสามารถหรือผ้านคอมพิวเตอร์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office) : Word, Excel, Powerpoint, Photoshop เป็นอย่างดี
 •  สามารถแก้ปัญหาระบบ Network ได้
 •  มีความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิภาณไหวพริบดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน การทำงานเป็นทีม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีใจรักในงานให้บริการ
 • ค่าตอบแทน  เดือนละ 15000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และประเมินผลตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (อสม. หมอประจำบ้าน )
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
 •  มีความรู้ความสามารถหรือผ้านคอมพิวเตอร์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office) : Word, Excel, Powerpoint, Photoshop เป็นอย่างดี
 •  สามารถแก้ปัญหาระบบ Network ได้
 •  มีความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิภาณไหวพริบดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน การทำงานเป็นทีม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีใจรักในงานให้บริการ
 • ค่าตอบแทน  เดือนละ 15000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 • ปฏิบัติงานด้านพิทักษ์สิทธิสุขภาพ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 •  ได้รับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถหรือทักษะการสื่อสาร และการประสานงานดี
 • มีความสามารถหรือทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมปฏิบัติงานสำนักงาน(Microsoft Office) และ Internet และโปรแกรมที่ใช้งานบน Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานได้ดี มีทัศนคติที่ดีในการ
 • ทำงาน การทำงานเป็นทีม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีใจรักในงานให้บริการ
 • ค่าตอบแทน  เดือนละ 15000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 •  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ 2 ของทาง ดังนี้
 • 1. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ชั้น 7  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 1100
 • ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 5  มกราคม 2564 ในวัน เวลาราชการ
 • ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. 16.30  น. โดยขอให้ปฏิบัติตามแนว ทางการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COMD 19
 • สอบถามได้ที่หมายเลข 02-1937023

 • 2. โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
 • ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครผ่านทาง e-mail ได้ที่ คุณรัตนาภรณ์ มณีพันธ์
 • e-mail [email protected] โทรศัพท์ 02-1937023
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!