Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 95 อัตรา สมัครตั้งแต่ 1 – 15 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 95 อัตรา สมัครตั้งแต่ 1 – 15 มีนาคม 2565

  • องค์การเภสัชกรรม
  • มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • สายวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยวิธีคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์)
    (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม 2567) สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 95 อัตรา โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัคร


  • สถานที่และวันเวลารับสมัคร
  • สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
  • จ.ปทุมธานี หรือที่แผนกงานบุคคล ชั้น 5 องค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565
  • วัน และเวลาทำก าร จัน ทร์-ศุ กร์ เวลา 08.00 – 16.00 น . ข อท ราบ รายละเอีย ดเพิ่ มเติม ได้ที่
  • http://www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/HRGPO ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!