องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565

 • อัตราเงินเดือน
 • อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศ ไม่จํากัดเพศ
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.2 วุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : [email protected]
 • ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565
 • ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th
 • หรือ www.facebook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155, 8159

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!