Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหางานป.ตรีหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรีขึ้นไป  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรีขึ้นไป  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • มีทักษะด้านการสื่อสารติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ การบริหารโครงการ และการบริหารทีม 

กดเพื่อดูรายละเอียดและช่องทางการเปิดรับสมัคร
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานบริหาร
 • งานกิจกรรมองค์กร
 • วิจัยและกลยุทธ์การลงทุน
 • ปฏิบัติการ

กรอกใบสมัครได้ที่ https://www.gpf.or.th


ที่มาการรับสมัคร https://www.gpf.or.th

 

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!