กองทุนประกันวินาศภัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 20,000 + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / หลายตำแหน่ง / 14 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565

กองทุนประกันวินาศภัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 20,000 + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / หลายตำแหน่ง / 14 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565


 • การสมัครสอบ
 • ระยะเวลา และวิธีการสมัคร
 • ระยะเวลาการรับสมัคร
 • ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14 ถึง วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามวันและเวลาราชการ
 • (08.30 น. – 16.30 น.)
 • ทั้งนี้วันพฤหัสบดีที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กองทุนประกันวินาศภัย หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
  ครั้งที่ 29 (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)
 • วิธีการสมัคร
 •  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่
  1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัย www.gif.or.th
 • สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่กองทุนประกันวินาศภัย
  เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.gif.or.th/(คลิก)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!