Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานบริษัทงานบริษัท 2566งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566งานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครงาน ปวส. ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 22 ก.ย. 66

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครงาน ปวส. ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 22 ก.ย. 66


 • เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
 • ด้านการชำระบัญชีของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
 • กรณีตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคำทวงหนี้เบื้องต้น
 • จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18000 บาท


 • วิธีการสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010
 • อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัย www.gif.or.th
 • สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่กองทุนประกันวินาศภัย
 • เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3  ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
 • ทั้งนี้ ผู้สมัตรไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด


  

error: Content is protected !!