สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ / สมัครออนไลน์ 29 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567


 • ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
 • ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาโท
 • รายละเอียดวุฒิ  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัคร


 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.30  น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
 • จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567  เวลา 23. 59 น. ตามขั้นตอน เปิดเว็บไซค์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th)
 • และเลือกหัวข้อ “สมัครงาน” หรือเปิดเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!