สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2566

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • (1) ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล
  (2) การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
  (3) การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุเบื้องต้น
  (4) ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทาง https://fpo.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!