กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอิ่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอิ่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
 • จำนวน 50 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

 • ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

 • ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฎิบัติงาน
 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 • ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://forest.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://forest.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!