Flash Express เปิดรับสมัครพนักงาน ทั่วประเทศ หลายตำแหน่ง / ไม่จำกัดวุฒิ

 • แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดรับสมัครงานพนักงานรับ-ส่งพัสดุและพนักงานคัดแยกประจำคลังสินค้า 
 • ตำแหน่ง
  • พนักงานรับ-ส่งพัสดุ (รถกระบะตู้ทึบ) รายได้ 3X,XXX ++
  • พนักงานรับ-ส่งพัสดุ (รถจักรยานยรต์) รายได้ 18,XXX.++
  • พนักงานคัดแยกพัสดุ รายได้ 14,XXX ++

 • สวัสดิการ 
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • Incentive (เงินพิเศษ)
  • ค่าอาหารในวันทำงาน
  • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี
  • เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส
  • ค่าของเยี่ยมไข้ กรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัตืเหตุ
  • เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ ญาติขั้นต้น
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
  • วันลาดูแลบุตรแรกคลอด พนักงานชาย
  • ลาลากิจในเดือนเกิดของพนักงาน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!