องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 9 – 22 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 9 – 22 มีนาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารบรรณ
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 • ตำแหน่ง  นักบัญชี 5
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาบัญชี) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 5
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ประมง) สถิติ ศิลปศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 4
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ประมง) สถิติ ศิลปศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 • ตำแหน่ง นิติกร 5
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 • ตำแหน่ง นิติกร 3
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 22 มีนาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 22 มีนาคม 2565
 • ที่มา : https://www.fishmarket.co.th/

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!