กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 53 อัตรา /  ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 16500 / ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 24 พฤษภาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566

กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ /  ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 16500 / ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 24 พฤษภาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566


 • กรมประมงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการจำนวนมาก บรรจุทั่วประเทศไทย.


 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
 • จำนวน 14 อัตรา
 • เปิดกว้างไม่ต้องผ่านภาค ก ของ สำนักงาน ก.พ.
 • สนใจสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
 • จำนวน 15 อัตรา
 • เปิดกว้างทั้งผู้ที่ผ่านภาค ก และไม่ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
 • สนใจสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 15 มิถุนายน 2566

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน 2 อัตรา
 • รับเฉพาะผู้ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
 • สนใจสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 15 มิถุนายน 2566

 • สนใจสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์กรมประมง และอ่านรายละเอียดกันได้ที่
 • https://fisheries.thaijobjob.com/


 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 •  เปิดเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!