กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ต้น / ม.ปลาย / ปวช. / ป.ตรี เปิดรับสมัคร 22 – 30 พฤศจิกายน 2564

  • รายละเอียดตำแหน่ง

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถขอและยื่นใบสมัคร
  • พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ตามวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยต้องนำหลักฐานต่าง ๆ มายื่นให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธิสมัคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!